26.2.14

Pinball
Pinball
Multiplayer 8-Ball Pool

5.3.12

10 grams of gold Price History for the last 86 years

31.12.11

Happy New Year 2012


New Year 2012 Scraps
New Year 2012 Scraps

New Year 2012 Scraps
v4orkut.com


New Year 2012 Scraps
v4orkut.com


v4orkut.com

New Year 2012 Scraps
v4orkut.com

New Year 2012 Scraps
v4orkut.com


v4orkut.com

30.12.11

తెలుగు jok's

http://friends18.com/img/cartoon-jokes/0145.jpg
మగాడు

"నువ్వు మన పొరిగింటాయనతో అంత కేర్ ఫ్రీగా మాట్లాడటం నాకు నచ్చడం లేదు" కోపంగా అన్నడు సుధాకర్ భార్యతో.

"ఏం? మీరు మాత్రం ఆయనతో ఆయన భార్యతో అంత ఫ్రీగా మాట్లాడటం లేదూ?" అన్నది భార్య.

"నాకేం? నేను మగాణ్ణి"

"మరి ఆయన మాత్రం మగాడు కాదూ?" అన్నది భార్య.


లింగం మావ - మూత్ర పరీక్ష

కాస్తంత జ్వరంగా ఉంటే డాక్టర్ దగ్గిరికెళ్లాడు లింగం మావ.

డాక్టర్ మూత్ర పరీక్ష చేయించుకురమ్మని రాస్తే ల్యాబ్‍కు వెళ్లాడు. తన వంతు కోసం వేచి చూస్తూంటే పక్కనే ఓ వ్యక్తి ఏడుస్తూ కనిపించాడు

"ఎందుకేడుస్తున్నావు " పలకరించాడు లింగం మావ.
"Doctor నన్ను రక్త పరీక్ష చేయించుకు రమ్మన్నారు"
"అయితే"
"రక్తం కోసం సూదితో వేలి చివర పొడిచారు. నొప్పిగా ఉన్నది"
అంతే.... ల్యాబ్ నుంచి ఒక్క పరుగున బయటికెళ్ళి పోయాడు లింగం మావ...Disturbance

ఆసుపత్రిలో...

"ఏదీ మీ నోరు తెరిచి నాలుక బాగా జాపండి" అన్నాడు Doctor. Patient అలానే చేశాడు.

Doctor చక చక మందులు రాసిచ్చాడు.Patient వెళ్ళిపోగానే-

"అదేంటి Doctor, Patientని నోరు తెరవమని, నాలుకజాపమని అసలు అటుకేసి చూడకుండానే prescription రాశారు?" అడిగాడు junior doctor.

"అలా చెయ్యకపోతే patientలు ఆ మందు పేరేమిటి? ఈ టానిక్కు దేనికి? బాగా పని చేస్తుందా? లాంటి పిచ్చి ప్రశ్నలు వేస్తుంటారు. అది నాకు నచ్చదు" నవ్వుతూ చెప్పడు senior doctor తన అనుభవమంతా రంగరించిలింగం మావ - సినిమా ticket

లింగం మావ సినిమాకెళ్లాడు. Tickets కోసం క్యూలో నిల్చున్నాడు.
అతని ముందున్న వ్యక్తి టెకెట్లు తీసుకుంటున్నాడు.
"Golden circle tickets అయిపోయాయి. Diamond circle మాత్రమే ఉన్నాయి" చెప్పాడు సినిమా హాల్ వ్యక్తి
"సరే.. diamond circle ఇవ్వండి"

ఆ తర్వాతి వ్యక్తితో....
"మిగతా tickets అన్నీ అయిపోయాయి. Only balcony"
"సరే balconyయే ఇవ్వండి"

ఇప్పుడు లింగం మావ వంతు.
"house full" చెప్పాడు హాల్ వ్యక్తి.
"సరే... house fullలోనే ఇవ్వండి" చెప్పాడు లింగం మావ


నెక్లెస్

"మన పక్కింటాయనను చూడండి, పెళ్లానికి రవ్వల నెక్లెస్ కొనిపెట్టాడు" సాధింపుగా అన్నది రాణి.

"అదేం పెద్ద గొప్ప? ఆవిడ ఒప్పుకుంటే నేనూ కొని పెడతా" పెదవులు చప్పరిస్తూ అన్నడు భర్త.


ఏదో ఒకటి

ఏడేళ్ళ వాసవి సీరియస్‍గా బొమ్మ గీస్తోంది
"ఏం చేస్తున్నావురా?" అడిగాడు నాన్న.
"నీ బొమ్మ వేస్తున్నాను నాన్న"
"అబ్బ గుడ్"

కాసేపటికి...


"బొమ్మ బాగా రావట్లేదు నాన్న" చెప్పింది వాసవి.
"సరేలే. వదిలేయ్"
"పోనీ తోక పెట్టేసి, కోతి అని కింద రాసేయనా?"


కరువు

"ఎక్కడ? ఎక్కడ? అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందెక్కడ?" ఫైరింజెన్ మీద నుంచి అరిచాడు ఆఫీసర్.

"అగ్ని ప్రమాదం ఏమీ లేదండయ్యా. పొద్దుట్నించీ పంపుల్లో నీళ్ళు రావడం లేదు. నీళ్ళ కోసం అలా పిలిచాం. తలా ఒక బిందెడు నీళ్ళుపోసి పుణ్యం కట్టుకోండి బాబయ్య" బిందెలు చూపుతూ అన్నారు అక్కడున్న వందమంది మహిళలుఫలితం

భార్యను ఆశ్చర్యపరుద్దామని ఆమె పుట్టింటికి వెళ్ళి వచ్చేలోగా ఓ చీరకు ఫాలు కుట్టాడు సంతోష్.


భార్య ఎంతో సంతషించింది. గాఢంగా ముద్దు పెట్టింది.


"ఇవి కూడా కాస్త కుట్టి పెడతారా? మీకు టైమున్నప్పుడే" మరో రెండు చీరలు భర్తకిస్తూ అందామె.


సీరియల్

"ఈ మధ్య వస్తున్న టీవీ సీరియల్సేమైనా చూస్తున్నావా వదినా?"

"అబ్బే... ఈ సీరియల్స్‌తో విసుగెత్తిపోయింది. వాస్తవ జీవితమే ఎంతో హాయిగా ఉంది"

"వాస్తవ జీవితమా? ఎప్పుడు మొదలైంది? ఏ ఛానల్లో వస్తున్నది? ఎన్ని గంటలకొస్తున్నది?"


సులభం

"మీ ఆవిడ అలా అప్పులమీదాప్పులు చేస్తూ సామాన్లు కొంటూంటే నా ముందుఏడ్చే బదులు ఆమెకే సర్ది చెప్పవచ్చు కదా?" అన్నాడు నరసింహం.

"ఆమెకు సర్ది చెప్పేకంటే అప్పులవాళ్ళకు సర్ది చెప్పటం సులభం రా నరసింహం" దిగులుగా అన్నాడు గోవిందం.

27.12.11

MOST IMPORTANT FIRE FOX SHORT-CUTSAlt-N (find next)

Ctrl+- (decrease text size)

Ctrl+= (increase text size)

Ctrl+1-9 (choose a number to jump to a specific tab)

Ctrl+D (bookmark page)

Ctrl+F (find)

Ctrl+K (go to search box)

Ctrl+L (go to address bar)

Ctrl+Shft+Tab (rotate to the previous tab)

Ctrl+T (new tab)

Ctrl+Tab (rotate forward among tabs)

Ctrl-W (close tab)

F5 (reload)

Shift-Spacebar (page up)

Spacebar (page down)Short Cuts With Mose

for: opens in new tab
Middle click on link


For: decrease text size)
Ctrl-scroll up


For: previous page
Shift-scroll down

For: next page
Shift-scroll up


For: increase text size
Ctrl-scroll down


For: closes tab
Middle click on a tab

23.12.11

Power of Telugu

1). ఒకటి ప్రక్కన 35 సున్నాలు ఉంటే ఏమంటారో తెలుసా..?
2). ఇంగ్లీషు, తమిళం కంటే తెలుగు లోనే ఎక్కువ అంకెలు ఉన్నాయి.
3). ప్రపంచం లో ఏ భాషలో లేని పదాలు మన తెలుగులో ఉన్నాయి.దేశ భాషల యందు తెలుగు లెస్స..
తెలుగు లో మాట్లాడుదాం..
తెలుగులో వ్రాద్దాం..
తెలుగులో ఆలోచిద్దాం..
తెలుగు కీర్తిని చాటిద్దాం…

http://www.teluguworld.org/Images/telugu_lessa4t.gif

సి.ఆ
ర్.కె.రాజు
(వర్మ కంప్యూటర్స్)

22.12.11

Emergency Numbers in Andhra Pradesh State

http://www.emergencysigns.com/img/lg/S/Emergency-Phone-Numbers-Sign-S-1520.gif

Crime Stopper —- 1090

Electricity Complaint —- 1912

EMRI —- 108

Police —- 100

Police Control Room —- 23232222

Traffic Help —- 1073

Railway Enquiry —- 131/135

Apollo Ambulance —- 1066

CDR —- 23456789

Free Service Ambulance —- 102

Gandhi Hospital —- 27505566

Government Chest Hospital —- 23814421/22/23/24

Government ENT Hospital —- 24740245/24742329

LionClub Blood Bank —- 24745243

Yashoda Hospital (Somajiguda) 23319999

Yashoda Hospital (Secunderabad) 27713333

Medwin Blood Bank —- 23202902/4616

Image Hospital (Madhapur) —- 23116666

Post/Telegraph Emergency Numbers

Speed Post Business Centre:24617013

General Post Office Hyderabad 24745978

Secunderabad H.P.O 27842683

C.T.O Hyderabad 24609929

C.T.O Secunderabad 27841345

Ambulance Emergency Numbers

Apollo Emergency 23548888

St. John’s Ambulance Services 24656785

Andhra Mahila Sabha: 27617801

Pioneer Ambulance:23312145

Blood Banks Emergency Numbers

Blood Bank Narayanguda 27567892

Chiranjeevi Blood Bank 23353114

Matadin Geol Blood Bank 23226624

Medwin Blood Bank 23202902 / 4616

Hyderabad Hospitals Emergency Phone Numbers:

Andhra Mahila Sabha 27617801

Apollo Hospital 23607777

Cancer Hospital 23318422

CDR Hospital 23221221

Gandhi Hospital 27702222

Govt.Chest Hospital 23814421

Govt. E.N.T. Hospital 2590245

L.V.Prasad Eye Institute 23608262

Mahaveer Hospital 23393134

Mediciti 23237644

Medinova 23311122/23311133

Newciti Hospitals 26260106/26260104

Neloufer Hospital 23314095

Gandhi Hospital 27702222

ESI 23700531

The Nizam’s Institute of Medical Sciences 23320332

Vijay Marie Hospital 23315055

Please report to us if any of the emergency phone numbers are not working, we will try to update with new numbers..
Emergency and Utility Services Contact Details at Chennai

Emergency Numbers (Police, Fire and Hospital Services)

Service Phone
Numbers
Related Web Page Address
Police 100 www.tn.gov.in/police/cont3.htm
Traffic Police 103
Police (outside city limits) 108
Fire Control 101 www.tn.nic.in/fireservice/contact-us.htm
Ambulance of Fire Services Dept. 102
Child Line 1098 www.tn.nic.in/socialdefence/childline.htm
Women Help Line 1091 www.tn.gov.in/police/womenhelp.htm
Lions Blood Bank 1910 http://tnaids.tn.nic.in/bloodbank.htm
Apollo Ambulance 1066
St. Johns Ambulance Association 28194630
Trauma Care Consortium 28150700
Government General Hospital 25363131 www.tnhealth.org/mehospital.htm
Government Kilpauk Hospital 28255331
Government Royapettah Hospital 28533051
Government Stanley Hospital 25261345
Govt. Hospital for Women & Children 28191982
Govt. Kasturba Hospital for Women 28545001
Institute of Child Health & Hospital 28191135 http://ich.tn.nic.in
Child Trust Hospital 28277487
Voluntary Health Service 22541972

Karnataka Bangalore IMP Numbers

Item Contact Info
Auto rickshaw
 • Call or SMS 98441-12233
Bangalore City Corporation [BCC/BBMP]
 1. Central Control Room: 2266-0000
 2. East zone: 2297-5803
 3. West zone: 2356-1692
 4. South zone: 2656-6362
 5. Rajarajeshwarinagar: 2860-0954
 6. Bommanahalli: 2573-5642
 7. Mahadevapura: 2851-2301
 8. Byatarayanapura: 2363-6677
 9. Dasarahalli: 2839-4909
 10. Mayor: 22237457
 11. Commissioner: 22260707 /22942215 / 98440-99707
 12. Public Relations Officer: 22237315
BESCOM
 1. 24 hour: 1-800-425-2627
 2. North circle: 94498-44604 (Narayan Naik)
 3. South circle: 94498-44605 (Umesh)
 4. East: 94498-44616 (Narasimhamurthy)
 5. Wet: 94498-44618 (Udaya Kumar)
 6. Rural circle: 94482-79007 (D Nagarajuna)

These numbers keep changing. We would appreciate if you can notify us of any errors

BWSSB 24x7 Helpline 2294-5125, 2294-5127
Cinema Tickets

2552-6622 [Phone]

Book My Show

Cinema Theatre

Fame Lido : 6699-1212 [Phone booking]
PVR [Forum Mall]: 2206 7511, 787 [Phone booking], 5110 0787 [Home delivery]
Innovative Multiplex: 2522 5944
Inox [Garuda Mall]: SMS Booking 303030, Phone Booking: 5112 8888

For movie listing in Bangalore click here .

Clubs See detailed listings
Crematorium
 1. Harischandra Ghat: 23324984
 2. Mysore Road: 26506749
 3. Home Gowda Nagara: 22273376
 4. Kalpalli-Jeevanahalli: 25368491
Helplines
 1. Accident: 103
 2. Children: 1098
 3. Emergency Help for entire Karnataka [Operation Sanjeevini]: 1062
 4. HIV/AIDS: 1097
 5. Janaagraha (civic amenities movement): 23330668 / 23542381
 6. Kidney: 25204000
 7. LPG (Gas) Leakage: 23349011
 8. Snake Rescuer: Anees Ahmed: 99454-00002 / MK Mukund: 93413-24672
 9. Senior Citizens: 1090
 10. Women: 1099
Hospitals
 1. About entire Bangalore Healthcare
 2. Dr. Sarvotham's Clinic - Acupressure: 25369885 / 25572307
 3. Dr. Venkataramana's Comprehensive Trauma Consortium: 1062
 4. Heritage Hospital: 34025466
 5. Hosmat: 2559 3796 / 2559 3796
 6. Narayana Hrudayalaya (For heart/cardiac problems) : 7835000-18
 7. Mallya Hopital: 22277979
 8. Manipal Hospital: 2526 6977
 9. Sagar Apollo: 26536700-713
 10. Fortis Cardiac Line: 22268888(ambulance 105711)
Oxygen - For Home and Hospitals
 1. Laxmi Service Trust: 26645595
 2. Vanitha Oxygen Service: 23123107
 3. Lifeline Medical Service: 25212852
 4. Bangalore Medical Gases and Equipments: 25614111
 5. Lions: 23348275
Police
 • Deputy Commissioner of Police (Traffic)
  1. East: 25588566
  2. West: 23592771
 • Police Commissioner
  1. 98440-99707
  2. 22260707 / 22256242
Railways
 • City Railway Station: 22874544
 • Enquiries: 131
 • Reservation Enquiries: 132 / 1361

Also See

21.12.11

GLOBAL WARMING
http://3.bp.blogspot.com/_WFOlo9O6gYw/SbdwGPmhtPI/AAAAAAAAAQo/Us0oghHASMU/s400/holi-hands.jpg
Dear Friends,

Please don't Ignore this without Sharing on your Facebook.
Let it reach the 120 Crore Indians and the remaining if any.
Kindly, share this valuable information wherever possible.

1. If you see children Begging anywhere in INDIA , please contact:
"RED SOCIETY" at 9940217816. They will help the children for their studies.

2. Where you can search for any BLOOD GROUP, you will get thousand's
of donor address. www..friendstosupport.org

3. Engineering Students can register in www.campuscouncil.com to
attend Off Campus for 40 Companies.

4. Free Education and Free hostel for Handicapped/Physically
Challenged children.
Contact:- 9842062501 & 9894067506.

5. If you find any important documents like Driving license, Ration
card, Passport, Bank Pass Book, etc., missed by someone, simply put
them into any near by Post Boxes. They will automatically reach the
owner and Fine will be collected from them.

6. By the next 10 months, our earth will become 4 degrees hotter than
what it is now. Our Himalayan glaciers are melting at rapid rate. So
let all of us lend our hands to fight GLOBAL WARMING.
-Plant more Trees.
-Don't waste Water & Electricity.
-Don't use or burn Plastics

7. It costs 38 Trillion dollars to create OXYGEN for 6 months for all
Human beings on earth.
"TREES DO IT FOR FREE"
"Respect them and Save them"

8. Special phone number for Eye bank and Eye donation: 04428281919
and 04428271616 (Sankara Nethralaya Eye Bank). For More information
about how to donate eyes plz visit these sites.http://ruraleye.org/

9. Heart Surgery free of cost for children (0-10 yr) Sri Valli Baba
Institute Banglore. 10.
Contact : 9916737471

10. Medicine for Blood Cancer!!!!
'Imitinef Mercilet' is a medicine which cures blood cancer. Its
available free of cost at "Adyar Cancer Institute in Chennai". Create
Awareness. It might help someone.
Cancer Institute in Adyar, Chennai
Category: Cancer
Address:
East Canal Bank Road , Gandhi Nagar
Adyar
Chennai -600020
Landmark: Near Michael School
Phone: 044-24910754 044-24910754 , 044-24911526 044-24911526 ,
044-22350241 044-22350241

11. Please CHECK WASTAGE OF FOOD
If you have a function/party at your home in India and food gets
wasted, don't hesitate to call 1098 (only in India ) - Its not a Joke,
This is the number of Child helpline.
They will come and collect the food. Please circulate this message
which can help feed many children.
AND LETS TRY TO HELP INDIA BE A BETTER PLACE TO LIVE IN
Please Save Our Mother Nature for
"OUR FUTURE GENERATIONS"
Please don't Ignore this without Sharing.
Let it reach the 120 Crore Indians and the remaining if any.
C R K RAJU.
Get Updates in your Email
Complete the form below, and we'll send you our best of articles.

Deliver via FeedBurner

Contact

TOP